Yazar Rehberi

 

Seçilen makaleler Semiotica'da yaynlanacaktr.

Seçilen makaleler, hakem gözetiminden geçtikten sonra TOJDAC indexli bir yaynda baslacaktr.

http://www.tojdac.org/tojdac/HOME.html

 

Konferansa kabul edilen tüm makaleler hakem gözetiminden geçtikten sonra saysal ortamda yaynlanacak ve konferansta sunulan makalelerden yaplacak bir seçki de baslacaktr. 

Dier indexli yayn olaslklar ileride duyurulucaktr.

Yazarlar makalelerinin doruluundan ve özgünlüünden sorumludurlar. Intihal konusu çok büyük bir önem arz etmekte olup, tüm makaleler bu konu çerçevesinde incelenecektir. Intihale ilikin herhangi bir veri görüldüü takdirde makale kabul edilmeyecektir.