Göstergebilim Okulu

 

Konferansa paralel olarak, 7-11 Ekim 2013 tarihlerinde bir Göstergebilim Okulu düzenlenecektir. 5 ECTS kredili seçmeli dersin temas “Göstergebilim ve Mekan” olarak belirlenmitir. Örencilerle birlikte tüm katlmclara açk olan ders, seminerler ve çaltaylar eklinde yaplandrlacaktr.

 

PROGRAM

 
  Göstergebilim Okulu Kayt için tklaynz 

 

Kayt Ücretleri

 

Katlmc Ücreti

 

30 Haziran 2013'e kadar

30 Haziran 2013'ten sonra

Göstergebilim Okulu

US$

  25  

65

Euro

20

50

TL

45

115