Bildiri Çars

 

Sevgili  göstergebilimci meslektalarm,

Sizleri, 8-9-10 Ekim 2013 tarihinde, Çankaya Üniversitesi Mimarlk Fakültesi’nde gerçekletirilecek olan Uluslararas Göstergebilim Konferans’na [IS IT REAL?] bekliyoruz.

Konferans, “gerçek” sorusuna odaklanarak “gerçeklik”in ne olduunu irdeleyecektir. Makale, poster ve video sunumlar için özetlerinizi 3 Haziran 2013 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

Diller: Türkçe, ngilizce, Franszca

En iyi dileklerimle,

 

Prof. Dr. Zeynep Onur

Prof. Dr. lhami Src